Coaching

TEAMPERFORMANCE, SALES EXCELLENCE & TALENT MANAGEMENTCOACHING

GROW WITHOUT BOUNDARIES

TEAMPERFORMANCE COACHING


"Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes."


Wanneer je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal, maar kan een team als los zand zelfs uiteen vallen. Door goed samen te werken realiseren we Teamperformance. Daarmee wordt bedoeld dat samengaan van delen meer oplevert dan de som van de afzonderlijke delen. In formulevorm: 1 + 1 = 3 (of een ander getal dat groter is dan 2). Teamperfromance houdt dus in dat effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken.

SALES EXCELLENCE COACHING


"Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan de beste."


Persoonlijke verkooptalent is één van de belangrijkste vaardigheden in het zakenleven. Jouw commerciële vaardigheid beïnvloedt rechtstreeks het succes van jou, je team of bedrijf. Sterker nog; jouw vermogen om  overtuigend te zijn bepaalt letterlijk jouw succes!


Het goede nieuws is dat elk normaal begaafd mens beter dan gemiddeld kan leren verkopen! Voorwaarde is wel dat u meer kunt dan de 'communicatietechnieken' die in de klassieke verkoopopleidingen worden getraind! Wees de beste versie van jouzelf. Daar is er geen concurrentie!

TALENT MANAGEMENT COACHING


"Talent is een gave, er iets mee doen is een keuze."


Ieder zijn talent. Elke persoon heeft mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen. Deze ontwikkeling wordt op allerlei manieren beïnvloed zoals werkervaringen, persoonlijke relaties en opleiding. Samen gaan we op zoek naar jouw talenten en naar de beste opties om die te ontplooien. Succesvolle mensen blijven nieuwsgierig en willen steeds blijven leren. Daar groei je namelijk van! Met een duidelijk doel voor ogen en ook de benodigde inspanning en uitgestippeld plan zet je je volgende stap in de juiste richting!

Coaching workshops STRATEGY / DESIGN


"Een probleem is maar een probleem als je gelooft dat er geen oplossing is"."Team transformaties".

Hoe ziet mijn team eruit, wat is de kracht, wat is de zwakte, hoe kan het team efficiënter en effectiever samenwerken,  en hoe kunnen we het potentieel in ons bedrijf optimaal benutten? Workshops en strategie sessie op maat met focus op: teamprocessen, functierollen, karakterrollen, fasen in teamvorming, communicatie binnen teams, en hoe dit zich verhoudt tot "high" performing teams die streven naar team excellence waarbij elk individu zijn of haar talent ten volle wordt benut.


"Coachend leiderschap"

Hoe kan ik mijn mijn medewerkers op een ontspannen, coachende, inspirerende en motiverende manier aan te sturen en het rendement verhogen. 


Waar wil ik naartoe, en hoe kan ik daar komen?

Inzicht is een belangrijk onderdeel bij het beantwoorden van deze vragen – inzicht in jouzelf en jouw voorkeuren op gebied van leiderschap.


Op basis van intensieve ervaring en prakijkgerichte workshops, onder begeleiding van de coach worden, via reflecties in groep transformatie en leiderschapscompetenties verder ontdekt en ontwikkelt. Met nieuwe niveaus van effectiviteit en communicatie, betere teamprestaties en een positievere en productievere werkomgeving als resultaat.

WANT TO WORK WITH WU?


Volgens onderzoek blijkt 42 % van de bedrijven voor coaching te kiezen om de individuele kwaliteiten en de team performance te verbeteren, gevolgd door het vergroten van het carrière perspectief en het verbeteren van de management strategieën. Bij de persoonlijk gerelateerde onderwerpen staan ‘work/life balance’ en het ‘vergroten van zelfwaardering en bewustzijn’ bovenaan de wenslijst.’ 

– ICF Global Consumer Awareness Study 2016