Sales Excellence

Sales Excellence Coaching


"Het belangrijkste in communicatie is te horen wat er niet gezegd wordt."


Plat verkopen is verleden tijd. Wat is verschil tussen gewoon verkopen? Wat is excellence? Hoe brengen we onze verkoopsorganisatie van goed naar geweldig? Wat betekent dit voor mijn organisatie, mijn team en voor de rol van verkoper of professional sales?


Welke elementen zijn essentieel om Sales Excellence te bereiken?

Voorbereiding is alles: Meten is weten.

Volharding en flexibiliteit: Voortdoen.

Lead by example: Verandering is de enige constante.

Ontdek je "WHY": Waarom doe je wat je doet? Waar sta je voor?

Topsportmentaliteit: Juiste keuzes maken en focus.

Fun: duurzaam excelleren vergt plezier om vol te houden.


Verkopen is een marathon, geen korte sprints. Duurzaam klantgericht verkopen. Dan wint iedereen.


BLIJF EXCELLENT

Ieder team heeft een eigen dynamiek en is uniek. Het is de uitdaging voor het team om heldere doelen te formuleren en zich daaraan te committeren, de rollen helder te omschrijven en binnen het team te verdelen, procedures te herbekijken en de communicatie en uitwisseling daarover te stimuleren. Teams komen in dat proces hun eigen thema’s tegen: vertrouwen, de bereidheid om conflicten aan te gaan, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. Blijf de onderlinge cohesie en de effectiviteit vergroten. Net zoals in topsport blijft continue ontwikkeling en coaching de enige manier om een topprestatie neer te zetten en ze duurzaam te onderhouden.